– View: Sân vườn có ban công hoặc sân vườn không ban công
– Diện tích: 22-24m2
– Gường: 01 Double và 01 Twin