Phòng có diện tích khoảng 32 m2 hướng biển,

Gồm 01 giường đôi hoặc 02 giường đơn dành cho 02 khách.

Phòng có bao gồm ăn sáng