Phòng có diện tích khoảng 28m2
Phòng có 2 loại Double và Twin
Phòng có bao gồm ăn sáng
Phòng dành cho 2 người
Phòng có 1 giường đôi