Diện tích: 37 m2
Hướng vịnh Đà Nẵng
Phòng dành cho 2 người
Phòng có 1 giường đôi
Có thể kê thêm tối đa: 0 giường phụ