Phòng có diện tích khoảng 34 m2 hướng biển,

Gồm 01 giường đôi

Phòng có bao gồm ăn sáng
Phòng dành cho 2 người