Phòng có diện tích khoảng 32 m2 hướng vườn,

Gồm 01 giường đôi dành cho 02 khách.

Phòng có bao gồm ăn sáng