Phòng có diện tích khoảng 75m2
Phòng có bao gồm ăn sáng
Phòng dành cho 2 người
Phòng có 1 giường đôi