Diện tích: 25 m2
Hướng: tùy hạng phòng
Phòng dành cho 2 người
Phòng có 1 giường đôi
Có thể kê thêm tối đa: 0 giường ph