Diện tích: 35 m2
Hướng: biển hạn chế
Phòng dành cho 2 người
Phòng có 2 giường đơn