Diện tích: 36 m2
Hướng: biển một phần
Phòng dành cho 2 người
Phòng có 1 giường đôi
Có thể kê thêm tối đa: 1 giường phụ