Diện tích: 48m2
Hướng phòng: phố hoặc biển
Loại giường: 01 giường 2m