Diện tích: 35m2
Hướng phòng: phố
Loại giường: 01 giường 1m6 và 01 giường 1m2