Diện tích: 45m2
Hướng: vườn hoặc biển
Giường: 01 giường đôi 1m6 hoặc 02 giường đơn 1m2
Phòng có bao gồm ăn sáng
Phòng dành cho 2 người