Diện tích 30m2, hướng phố/biển
Phòng có bao gồm ăn sáng
Phòng dành cho 2 người
Phòng có 1 giường đôi