Diện tích: 32 m2
Hướng: vườn hoặc hồ bơi
Phòng dành cho 2 người
Phòng có 1 giường đơn
Có thể kê thêm tối đa: 1 giường phụ