Diện tích phòng khoảng 21m2
Loại giường: 1 giường đôi hoặc 2 giường đơn
Cửa sổ hướng ra một phần biển
Phòng dành cho 2 người
Có thể kê thêm tối đa: 0 giường phụ