Diện tích: 26 m2, một số phòng không có cửa sổ
Phòng có bao gồm ăn sáng
Phòng dành cho 2 người
Phòng có 1 giường đôi