Diện tích khoảng 20m2
Loại giường: 1 giường đôi hoặc 2 giường đơn.
Hướng: Biển 1 phần ( hạn chế) và thành phố.

Phòng dành cho 2 người

Phòng có 1 giường đôi
Có thể kê thêm tối đa: 0 giường phụ