Diện tích phòng: 38m2
Hướng phòng: Thành phố
Giường: 2 giường 1m4 

Phòng dành cho 2 người