– View: sân vườn có ban công hoặc sân vườn không ban công
– Diện tích: 20-22m2
– Gường: Double hoặc Twin cho 2 người