Phòng có diện tích khoảng 32m2
Phòng có bao gồm ăn sáng
Phòng dành cho 3 người
Phòng có 2 giường đơn