Phòng có diện tích 56m2
Phòng có bao gồm ăn sáng
Phòng dành cho 2 người
Phòng có 2 giường đơn