Phòng có diện tích khoảng 25m2
Phòng có 2 loại Double và Twin

Phòng dành cho 2 người
Phòng có 1 giường đôi