Diện tích phòng: 40m2
Hướng phòng: Hướng biển
Giường: 2 giường 1m6

Phòng dành cho 2 người