Diện tích: 34 m2

Hướng: biển không trực diện

Phòng dành cho 2 người

Phòng có 1 double

Có thể kê thêm tối đa: 1 giường phụ