Diện tích phòng: 60m2
Hướng phòng: Biển và Thành phố
Giường: 1 giường (2m*2m) 

Phòng dành cho 2 người